27 januari 2014 - Uppdrag

Kungsleden emitterar seniora icke-säkerställda obligationer för 700 miljoner kronor

Den 20 december 2013 emitterade Kungsleden AB (publ) seniora icke-säkerställda företagsobligationer för 700,000,000 kronor som förfaller till betalning år 2016 och med en rörlig ränta om 1,95 procentenheter över 3-månaders STIBOR. Notering av obligationerna genomfördes på NASDAQ OMX Stockholm den 17 januari 2014.

Kungsleden är ett börsnoterat svenskt fastighetsbolag. Företagets fastighetsportfölj utgörs av kommersiella fastigheter och modulbyggnader. Kungsleden är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Kungsleden biträddes av Mannheimer Swartling. Daniel Karlsson ledde byråns team som i övrigt bestod av Rasmus Fahlén, Sara Ulriksen och Liisa Rajala Malmgren.