26 september 2011 - Uppdrag

Kungsleden avyttrar kommersiella tomträtter i Stockholm

Kungsleden har avyttrat tomträtterna till två kommersiella fastigheter belägna i Johanneshov/Stockholm till S:t Erik Markutveckling AB, ett indirekt helägt dotterbolag till Stockholms kommun. Värdet för tomträtterna uppgår till 279 miljoner kronor.

Kungsleden är ett börsnoterat svenskt fastighetsbolag. Företagets fastighetsportfölj utgörs av kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter och modulbyggnader. Kungsleden är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Klas Wennström ansvarade för ärendet, främst assisterad av Olle Källström.