25 april 2014 - Uppdrag

Kungsleden avyttrar bostadsfastigheter till M2 Gruppen

Kungsleden AB (publ) avyttrar tre bostadsfastigheter till M2 Gruppen. Samtliga fastigheter ligger i centrala Växjö. Köpeskillingen uppgår till 185 miljoner kronor. Fastigheterna förvärvades hösten 2013 från GE Real Estate.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Klas Wennström ansvarade för ärendet, främst biträdd av Olle Källström.