10 juni 2020

Konsten att välja skiljedomare

I Advokaten nr 4 2020 skriver Robin Oldenstam om olika aspekter på skiljeförfaranden, framför allt vad en part bör beakta vid val av partsutsedd skiljedomare. Han tar dessutom upp hur parten kan försöka skaffa sig inflytande över valet av ordförande.

Robin Oldenstam är verksam i byråns verksamhetsgrupp för Tvistlösning.

Läs hela artikeln här.