28 oktober 2011 - Uppdrag

Konkurrensverket godkänner fusionen mellan Arla Foods och Milko

Konkurrensverket har godkänt fusionen mellan svenska Milko och Arla Foods, vilket banar väg för Arla att kontrollera Milkos volymandel på den svenska marknaden för mjölkråvara efter den officiella sammanslagningen den 1 november 2011.

Konkurrensverket genomförde en full fas 2-undersökning och ett antal problematiska rättsfrågor aktualiserades. Beslutet hänvisar bl.a. till den s.k. failing firm-doktrinen, som i korthet innebär att en konkurrensrättsligt problematisk transaktion ska tillåtas eftersom en av parterna befinner sig i en ekonomisk kris och ett förbud skulle enbart medföra att parten går i konkurs och försvinner från marknaden. Beslutet utgör den första tillämpningen av doktrinen i Sverige på över 10 år, och den andra i svensk rättshistoria.

Milko är en ekonomisk förening som ägs av ca 650 mjölkbönder och med en omsättning om ca 2,3 miljarder kronor. Arla Foods är en internationell mejeriförening ägd av ca 7200 mjölkbönder i Sverige, Danmark och Tyskland och med en omsättning om ca 67 miljarder kronor. Affären är villkorad av att Arla avyttrar en mejerianläggning och flera av Milkos varumärken.

Milko företräddes i ärendet av Mannheimer Swartlings konkurrensrättsgrupp genom Stefan Perván Lindeborg, huvudsakligen biträdd av Mårten Andersson, Urszula Sieradzka och Daniel Svensson.