5 april 2013 - Uppdrag

Klövern emitterar obligationslån om 700 miljoner kronor med säkerhet i pantbrev

Klövern AB (publ) emitterar ett femårigt obligationslån om 700 miljoner kronor säkerställt med pantbrev i fastigheter. Obligationslånet kommer att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter i Karlstad med ett totalt marknadsvärde om ca 1,1 miljarder kronor. Klövern kommer att ansöka om att lista obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm.

Klövern är ett fastighetsbolag som erbjuder effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Per den 31 december 2012 uppgick värdet för Klöverns fastigheter till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Mannheimer Swartling är legal rådgivare i ärendet. Byråns team består av André Andersson, Lukas Dalén och Rasmus Fahlén.