17 augusti 2010 - Uppdrag

Kistefos överlåter sin andel i Trans Viking och blir majoritetsägare i TransAtlantic

Kistefos AS avyttrar sina aktier i de bolag som ingår i Trans Viking till Rederi AB TransAtlantic. Trans Viking är en joint venture inom affärsområdet Offshore/Icebreaking som hittills ägts till lika delar av Kistefos (genom dotterbolaget Viking Supply Ships) och TransAtlantic. Betalning sker med nyemitterade A- och B-aktier i TransAtlantic. Genom affären blir Kistefos majoritetsägare med strax över 50 procent av rösterna och kapitalet i TransAtlantic.

Kistefos är ett norskt  investmentbolag med investeringar inom offshore, shipping, finans, IT/telekom samt fastigheter.

Kistefos har biträtts av Mannheimer Swartling. Åke Kjellson och Thomas Wallinder är ansvariga delägare, med Nils Nostell och Emil Boström som projektledare.