27 augusti 2010 - Uppdrag

KF träffar femårigt outsourcingavtal med HP

KF – Kooperativa Förbundet – har ingått ett outsourcingavtal med HP-koncernen. Det femåriga avtalet omfattar all konsolidering och drift av samtliga datacenter inom KF och förväntas att markant minska KF’s IT-kostnader och energikonsumtion under avtalets gång.

KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar med över tre miljoner medlemmar, och är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Samarbetet med HP är en del av KF’s strategiska beslut att outsourca sin IT-verksamhet, för att kunna spara kostnader och fokusera mer på att ge kunderna en bättre service.

KF biträddes av Mannheimer Swartling. Ansvarig delägare var Martin Pekkari, främst biträdd av Michaela Nilsson och Jonas Andersson.