31 maj 2010 - Uppdrag

KF träffar femårigt outsourcingavtal med Atea

Kooperativa Förbundet, KF, har ingått ett femårigt outsourcingavtal med Atea. Avtalet, som uppskattas till ett värde om cirka 200 miljoner kronor, innebär att KF lägger över helhetsansvaret för samtliga KF’s IT-arbetsplatser på kontor och i butik, nätverk samt användarhjälp på Atea. I samband med outsourcingen övertar Atea även berörd verksamhet och personal från KF.

KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar med över tre miljoner medlemmar och är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Samarbetet med Atea, som kan komma att fördubblas från nuvarande 4 000 funktionsarbetsplatser till cirka
8 000, är en del av KF’s strategiska beslut att outsourca sin IT-verksamhet, för att kunna spara kostnader och fokusera mer på att ge kunderna en bättre service.

KF biträddes av Mannheimer Swartling. Ansvarig delägare var Martin Pekkari, främst biträdd av Jonas Andersson, Michaela Nilsson och Anders Bergsten.