3 december 2010 - Uppdrag

KF tilldelar applikationsförvaltning och BPO-kontrakt till Accenture

KF – Kooperativa förbundet – har tilldelat Accenture ett femårigt kontrakt gällande tjänster för applikationsförvaltning samt ett sexårigt kontrakt för business process outsourcing (BPO). Tjänsterna kommer att levereras genom en off-shore-lösning via Accentures globala leveransnätverk, främst från Accentures verksamhet i Indien.

Applikationsförvaltningsavtalet täcker KF:s befintliga IT-applikationer, stordator samt webbsidorna för Coop, KF’s enhet för dagligvaruhandel. Kontraktet täcker alla applikationer som används inom samtliga affärs- och verksamhetsområden. BPO-avtalet, som tilldelas av KF Shared Services AB, förser KF-koncernen och dess dotterbolag med ekonomi- och redovisningstjänster.

KF är ett förbund för Sveriges 47 konsumentföreningar med över tre miljoner medlemmar, och är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet.

KF rådgavs av Mannheimer Swartling. Martin Pekkari ansvarade för ärendet, främst assisterad av Cecilia Malmberg och Michaela Nilsson.