20 november 2013 - Uppdrag

KF avyttrar handelsplatser för 3,9 miljarder kronor till Starwood Capital Group

Kooperativa Förbundets fastighetsbolag KF Fastigheter AB har avyttrat sju handelsplatser, med en sammanlagd yta på cirka 205 000 m² till Starwood Capital Group, ett globalt privat investmentbolag. Handelsplatserna är Bromma Blocks och Arninge i Stockholm, Jägersro i Malmö, Bäckebol i Göteborg, Boländerna i Uppsala, Tuna Park i Eskilstuna och Weibullsholm i Landskrona. Köpeskillingen uppgår till 3,9 miljarder svenska kronor.

Starwood är ett privat, USA-baserat företag med fokus på den globala fastighetsmarknaden. Företaget har för närvarande tillgångar för USD 29 miljarder under förvaltning. Detta är Starwoods första investering i Norden.

KF Fastigheter ingår i KF-Koncernen som ett dotterbolag med KF Ekonomisk Förening som ägare. Försäljningen är ett viktigt steg i KF:s strategi att renodla verksamheten till dagligvarukedjan Coop och relaterade verksamheter.

KF biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team bestod främst av Mattias Karlsson, Jenny Wärmé, Lukas Dalén och Stephanie Salehian.