30 juni 2009 - Pressmeddelande

Kaj Hobér nyutnämnd professor i internationell rätt vid University of Dundee

Kaj Hobér, delägare i Mannheimer Swartling och ledande advokat inom processrätt, har blivit utnämnd till professor i internationell rätt vid Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP) vid University of Dundee, den i världen ledande akademiska institutionen inom internationell energirätt och energipolicy.

Den ökade globaliseringen och de växande utmaningarna beträffande energi och naturtillgångar har lett till en snabb tillväxt i antal och storlek av kommersiella och investeringsskyddsrelaterade skiljedomsförfaranden inom energiområdet. Som professor i internationell rätt kommer Kaj Hobér att leda forskningsarbetet och undervisa inom internationell ekonomisk rätt och internationell tvistlösning samt ingå som ordinarie medlem av fakulteten med tillträde januari 2010.

Kaj Hobér ser professuren som en hedrande utmaning:

Jag ser mycket fram emot den här professuren. Institutionen har en mycket stark tradition rörande forskning och analys av de strategiska aspekterna av energirätt och policyfrågor inom energiområdet. Att få möjlighet att verka inom den intellektuella miljö som världens ledande akademiska institution inom sitt område erbjuder finner jag mycket stimulerande.

Utöver sin roll som delägare i Mannheimer Swartlings skiljedomsgrupp är Hobér även författare till ett flertal böcker rörande internationella skiljedomsförfaranden samt rysk och östeuropeisk rätt, och han är professor i Östeuropeisk handelsrätt vid Uppsala universitet. Kaj Hobér tar över professuren i Dundee efter professor Thomas Wälde som avled hösten 2008.

För Mannheimer Swartling innebär samarbetet en ytterligare förstärkning av det viktiga samarbetet med internationella akademiska institutioner.

– Som ledande advokatbyrå i en alltmer internationell affärsmiljö är det viktigt för oss med en nära koppling till akademiska institutioner. Det fördjupade samarbetet ger oss möjlighet att utveckla affärsjuridiken i dialog med framstående juridiska forskare. Målsättningen är också att tillföra forskarvärlden användbara kunskaper från affärsjuridiken, säger Stefan Brocker, exekutiv delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

För ytterligare information:

Stefan Brocker, VD, 0709-777 687, sbr@msa.se
Hanna Laurentz, pressansvarig, 0709- 777 487, laz@msa.se


Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden med omfattande internationell verksamhet. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande företag. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Vi är en fullservicebyrå med tolv kontor i sex länder. Flera år i rad har vi utsetts till klienternas och studenternas favoritbyrå. År 2008 omsatte byrån 1,2 miljarder kronor och hade vid årsskiftet 650 medarbetare. Läs mer på
www.mannheimerswartling.se.