27 mars 2012 - Pressmeddelande

Kaj Hobér kallas till professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet; nytt rättsvetenskapligt forskarutbildningsämne och juridiskt utbildningsämne inrättas

Kaj Hobér, partner på Mannheimer Swartling och internationellt hyllad inom skiljeförfaranden, blir kallad till professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet. Samtidigt inrättas ett nytt rättsvetenskapligt forskarutbildningsämne och ett nytt juridiskt utbildningsämne vid Uppsala universitet. Etableringen och utvecklingen av inriktningen ”International Investment and Trade Law” sker vid den juridiska fakulteten, i samråd med den samhällsvetenskapliga fakulteten och Centrum för Rysslandsstudier.

Från och med hösten 2013 kommer det, som den första i Europa, erbjudas en masterutbildning i ”Investment treaty arbitration”. Kaj Hobér kommer fokusera på internationell tvistlösning med inriktning på investeringsrätt, men också på internationella kommersiella tvister och WTO-tvister. Andra områden kommer inkludera rättsliga frågor relaterade till energi och naturtillgångar, särskilt i relation till forna Sovjetunionen och Central- och Östeuropa.

Initiativet från Uppsala universitet att etablera detta nya forskarutbildningsämne speglar den växande betydelsen av internationell investerings- och handelsrätt och behovet av tvärvetenskapliga studier och forskning inom internationella avtal och tvister, i synnerhet med hänsyn till investeringar inom energi och naturtillgångar.

Kaj Hobér kommer fortsätta som partner på Mannheimer Swartling och medlem av gruppens verksamhetsgrupp Tvistlösning, där han tillför en värdefull korsbefruktning av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap inom internationella skiljeförfaranden till byrån och det akademiska samfundet. Han är en produktiv författare inom internationella skiljeförfaranden, rysk och östeuropeisk handelsrätt, och internationell investerings- och handelsrätt. Kaj Hobér undervisade som adjungerad professor vid Uppsala universitet mellan 1997-2009 och var professor i internationell rätt vid University of Dundee på Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy 2010. Detta blir andra gången Uppsala universitet, Nordens äldsta universitet, använder sig av möjligheten att kalla personer till anställning som professor.

Kaj Hobér välkomnar utnämningen.
”Jag ser fram emot att delta i det här spännande tvärvetenskapliga initiativet. Att vid det här tillfället etablera en sådan utbildning vid Uppsala universitet är extremt relevant av många anledningar: utländska investeringar generellt, och särskilt inom energi och naturtillgångar, fortsätter att öka världen över, Ryssland är på väg att gå in i WTO. Utbildningen kommer stärka Sveriges och Stockholms Handelskammares framskridna position inom dessa områden.”

Utnämningen stärker Mannheimer Swartlings band med den akademiska världen. Mannheimer Swartlings managing partner Jan Dernestam förklarar:

”Som en ledande affärsjuridisk advokatbyrå som verkar i en alltmer internationell omvärld så värderar vi vårt nära band med det internationella akademiska samfundet. Kaj har varit ovärderlig i uppbyggnaden av vår tvistlösningsverksamhet över decennier och vår breda internationella erfarenhet, särskilt inom investeringstvister, baseras till stor del på hans insatser och det faktum att Sverige historiskt har varit ett viktigt centrum på den internationella arenan för upplösning av kommersiella tvister, ofta med en ”öst-väst”-dimension.”

För mer information:
Jan Dernestam, managing partner, 0709-777 348, jde@msa.se
Hanna Laurentz, presskontakt, 0709- 777 487, laz@msa.se
Mer information om utnämningen finns att läsa på Uppsala universitets webbplats.

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande stora och medelstora företag och organisationer. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå med en omfattande internationell verksamhet runt om i världen. Byrån har tolv kontor i sex länder och rankas regelbundet högst av både klienter och studenter. Under 2011 hade byrån en omsättning på 1,3 miljarder kronor och hade cirka 600 medarbetare.