28 maj 2014 - Nyheter om byrån

Jurister på Mannheimer Swartling vinner uppsatsstipendier

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt som delas ut årligen i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) har tilldelats Emil Brengesjö för hans examensarbete i skiljemannarätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hedersomnämnande har även lämnats till uppsats skriven av Daniel Khayyami. Båda är jurister på Mannheimer Swartling.

Den vinnande uppsatsen av Emil Brengesjö bär titeln ”Lis Alibi Pendens in International Arbitration”. Handledare för examensarbetet var universitetslektorn Patricia Shaughnessy.
 
Juryns motivering:
”Emil Brengesjö tar sig an ämnet ’Lis Alibi Pendens in International Arbitration’ på ett imponerande sätt och med stor energi. Ämnet är praktiskt viktigt och teoretiskt komplext. Genomgången är initierad och diskuterar ämnet både utifrån ett de lege lata- och ett de lege ferenda-perspektiv. Baserat på ett omfattande nationellt och internationellt källmaterial gör han en självständig juridisk analys och ger välmotiverade förslag på lösningar av identifierade juridiska problem. Framställningen ger ett värdefullt bidrag till doktrinen på det aktuella området.”

Daniel Khayyami erhöll hedersomnämnande för sin uppsats ”Särskild granskning enligt aktiebolagslagen”. Handledare för examensarbetet var professor Daniel Stattin.

Emil Brengesjö har en Jur.kand. och Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Daniel Khayyami har en Jur.kand. från Uppsala Universitet och har studerat vid Università commerciale Luigi Bocconi i Milano.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt delas ut årligen i samarbete med SCCL. Stipendiet består av en prissumma på 20 000 kronor och ger stipendiaten en möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok. Andra uppsatser kan erhålla hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kronor.

SCCL som har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse, utgör en del av Juridiska fakulteten och står under överinseende av Juridiska fakultetsnämnden. För närvarande arbetar cirka 20 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.
 
För mer information, vänligen klicka här