25 augusti 2016 - Uppdrag

Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter avyttrar aktiemajoriteten i Gasverket i Norra Djurgårdsstaden

Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter har avyttrat projektet Gasverket till CA Fastigheter. Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter kvarstår som minoritetsägare och de två parterna ska arbeta gemensamt med att genomföra projektet i samförstånd med Stockholms stad.

Gasverket ligger i ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden. Gasverket kommer i den nya stadsdelen att vara medelpunkten för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice. Projektet kommer även att innehålla bostäder. Samtliga detaljplaner förväntas ha vunnit laga kraft senast under 2018.

Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter har under flera år löpande biträtts av huvudsakligen Klas Wennström och Natalie Bretz, vilka också bistod i transaktionen.