14 januari 2015 - Uppdrag

JCE Group säljer Green Circle Bio Energy till Enviva

JCE Group AB har avyttrat sitt helägda amerikanska dotterbolag Green Circle Bio Energy, Inc. till Enviva Holdings, LP. Transaktionen krävde godkännanden från både amerikanska och europeiska konkurrensmyndigheter, vilka beviljades under december 2014.

Green Circle grundades 2006 av JCE och är världens första storskaliga träpelletsfabrik med en produktionskapacitet på cirka 650 000 ton pellets per år. Anläggningen är belägen i Cottondale, Florida, och är en av världens största träpelletsfabriker. Merparten av produktionen säljs under långa kontrakt till stora industriella kunder i norra Europa.

USA‐baserade Enviva, som genomför en listningsprocess på New York-börsen, är en av världens största tillverkare av pellets, med en total produktionskapacitet före förvärvet om cirka 1,6 miljoner ton per år fördelat på fem olika pelletsanläggningar i sydöstra USA.

JCE Group rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Hampus Thofte, främst assisterad av Jakob Wijkander. Stefan Perván Lindeborg och Urszula Sieradzka ansvarade för europeiska konkurrensrättsliga aspekter.