19 januari 2016 - Nyheter om byrån

Jakob Ragnwaldh utsedd till vice ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Med tillträde från och med den 1 januari 2016 är Jakob Ragnwaldh ny vice ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Jakob Ragnwaldh är partner på Mannheimer Swartling och verksam i byråns tvistlösningsgrupp med särskild inriktning på internationella skiljeförfaranden. Jakob Ragnwaldh företräder klienter inför skiljenämnder både i Sverige och utomlands och har förutom SCC tvister erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för ICC, LCIA, ICSID, internationella handelskammaren i Wien samt så kallade ad hoc förfaranden under UNCITRAL:s skiljedomsregler och svenska lagen om skiljeförfaranden. Jakob Ragnwaldh utses också ofta som skiljeman.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) grundades 1917. SCC är ett av världens mest framgångsrika skiljedomsinstitut som hanterar både svenska och internationella affärstvister, allt från mindre helsvenska ärenden till komplexa, gränsöverskridande tvister mellan multinationella företag. Ungefär hälften av skiljemålen har minst en utländsk part. SCC är ett internationellt centrum för hantering av så kallade öst-väst tvister, dvs. tvister med parter från Ryssland och andra före detta Sovjetstater eller Kina på ena sidan och parter från USA, Kanada och Västeuropa på andra sidan. Skiljemål med parter från Arabvärlden, Sydamerika, Asien och Afrika förekommer också. Det senaste årtiondet har SCC blivit ett populärt alternativ för att lösa investeringstvister som uppstår ur multilaterala och bilaterala investeringsskyddsavtal.

Styrelsens ledamöter är av både svensk och icke-svensk nationalitet, alla med gedigen erfarenhet av internationellt skiljedomsarbete. Styrelsens uppgifter består i att fatta beslut enligt SCCs regler, t.ex. vad gäller SCCs behörighet, utseende av skiljemän, invändning om jäv samt beslut om kostnaderna för skiljeförfarandet.