6 april 2010 - Uppdrag

Inwido förstärker innehav i Danmark

Mannheimer Swartling har rådgivit Inwido AB i samband med dess förvärv av 30% av aktierna i Inwido Danmark A/S från bolagets tidigare VD. Efter förvärvet äger Inwido AB 95% av aktierna i Inwido Danmark A/S.

Inwido-koncernen, en ledande svensk tillverkare av fönster- och dörrlösningar, ägs sen 2004 av Ratos, ett private equity-företag listat på NASDAQ OMX. Med över 30 förvärv har Inwido byggt en stark marknadsposition i Finland, Danmark och Norge. Företaget har även verksamhet i Storbritannien, Irland, Polen och Ryssland. Inwidogruppen hade 2008 intäkter på cirka 5,6 miljarder kronor och 3430 anställda.

Ansvarig delägare från Mannheimer Swartling var Lars Kongstad, primärt assisterad av Lucas Jonsson.