13 april 2016 - Uppdrag

Inwido Finland Oy tecknar avtal om förvärv av majoritetsandel i Värmelux Oy

Mannheimer Swartling har rådgivit Inwido AB (publ) i samband med dess dotterbolag Inwido Finland Oy:s tecknande av avtal om förvärv av ca 83% av aktierna i det finska fönster- och dörrbolaget Värmelux Oy från CapMan och vissa andra aktieägare med option att förvärva de återstående 17%.

Värmelux Oy äger och bedriver sin verksamhet under varumärket Lämpölux. Inwidokoncernen är Europas största tillverkare av fönster och dörrar och är verksamt i Dannmark, Finland, Norge, Sverige, Österrike, Estland, Irland, Litauen, Polen och Storbritannien med export till en stor mängd andra länder. Inwidokoncernen hade 2015 intäkter på cirka 5,2 miljarder kronor och cirka 3 400 anställda. Inwido AB (publ) är listat på NASDAQ Stockholm.

Mannheimer Swartlings team leddes av Lars Kongstad, primärt assisterad av Kristoffer Roos. Jens Agö och Victor Sand Holmberg assisterade i konkurrensrättsliga frågor.