11 oktober 2013 - Uppdrag

Investor AB:s kärninvestering Mölnlycke Health Care slutför refinansiering

Den 17 september 2013 slutförde Mölnlycke Holding AB refinansieringen av bolagets senior- och mezzaninlånefaciliteter från 2007. Refinansieringen har skett genom en ökning av Investors kapitalinvestering samt genom dragning under det låneavtal om 1,1 miljarder euro som Mölnlycke Holding AB ingick den 17 juli 2013 med ett syndikat av nordiska och internationella banker. Låneavtalet är icke-säkerställt och styrs av svensk rätt.

Denna transaktion är en nyttig påminnelse om att för rätt klienter är de skandinaviska och internationella bankerna beredda att låna ut dessa belopp under svensk rätt istället för att ta affären till Londonmarknaden.

Mölnlycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter för operation och sårbehandling och erbjuder servicelösningar för den professionella hälsosektorn. Bolaget är en av Investors kärninvesteringar.

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för snart hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella bolag.

Investor AB och Mölnlycke Health Care rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Thomas Pettersson och inkluderade David Tayler, Karin Stattin och Daniel Khayyami.