5 maj 2011 - Uppdrag

Invest B2B A/S avyttrar fastighetsportfölj i Berlin

Invest B2B A/S har avyttrat sin portfölj bestående av 32 fastigheter belägna i Berlin till ett joint venture bestående av österrikiska investerare för en köpeskilling överstigande 75 miljoner euro.

Invest B2B A/S är ett danskt investmentbolag som ägs av en liten grupp investerare som förvärvade fastighetsportföljen i Berlin år 2008, som de sedan dess har ägt tillsammans med tyska minoritetsaktieägare.

Invest B2B A/S rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av delägare Thomas Kaiser-Stockmann, främst assisterad av Jens Engelmann-Pilger och Thereze Falkjær Jensen.