21 december 2010 - Uppdrag

Intrum Justitia förvärvar Inkassobolag

Intrum Justitia har förvärvat Nice Invest Nordic, ett inkassobolag som fokuserar på att investera i förfallna fordringar från kunder inom postorder och e-handel. Förvärvet omfattar en befintlig portfölj samt avtal om leverans av förfallna fordringar de kommande fem åren. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 290 miljoner kronor.

Säljarna, familjen Jönsson, har biträtts av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Maria Wolleh och Tom Wehtje , främst biträdda av Ola Axelsson och Rebekka Hye-Knudsen.