30 maj 2012 - Uppdrag

Interdirect Tel Ltd vinner momstvist i Kammarrätten

Interdirect Tel Ltd, en irländsk leverantör av telekommunikationstjänster, har vunnit en tvist mot Skatteverket värd 134 miljoner kronor rörande skyldigheten att erlägga utgående moms vid försäljning av telekommunikationstjänster. Skatteverket beslutade den 2 juni 2009 att påföra bolaget 112 miljoner kronor i utgående moms och 22 miljoner kronor i skattetillägg.

Skatteverket hävdade att bolaget, genom ett svenskt koncernbolag, haft ett fast etableringsställe i Sverige och att de telekommunikationstjänster som bolaget tillhandahållit därför skulle anses omsatta i Sverige. Bolaget överklagade beslutet och anförde att bolaget inte har haft något fast etableringsställe i Sverige till vilket tjänsterna kan hänföras. Kammarrätten i Göteborg ger nu bolaget rätt och undanröjer Skatteverkets beslut.

Interdirect Tel Ltd är dotterbolag till IDT Corporation, en global leverantör av telekommunikationstjänster med produkter för såväl privatpersoner som företag, innefattande bland annat förutbetalda och uppladdningsbara telefonkort samt telefonitjänster för företag. IDT Corporation är noterat på New York Stock Exchange.

Interdirect Tel Ltd representerades av Mannheimer Swartling i tvisten.