20 februari 2017 - Uppdrag

Infranode stänger sin andra investeringsrunda

Infranode har avslutat sin andra investeringsrunda. Totalt har Infranode rest SEK 3,35 miljarder, varav SEK 1,9 miljarder under den andra investeringsrundan. De investerare som deltog i den andra investeringsrundan är European Investment Bank (EIB), Folksam och KPA Pension.

Infranode slutförde sin första investeringsrunda 2014, efter att ha rest SEK 1,45 miljarder från IMAS Foundation och planerar att stänga sin tredje och avslutande investeringsrunda under 2017.

Infranode är en Stockholmsbaserad investeringsplattform med fokus på långsiktiga investeringar i infrastrukturprojekt i norra Europa med särskilt fokus på Norden.

Infranode rådgavs av Mannheimer Swartling i fondresningen.