9 oktober 2014 - Uppdrag

Infranode lanserar investeringsplattform med 1,45 miljarder kronor i initialt kapital

Infranode har lanserat Infranode I, en investeringsplattform som ska fokusera på att göra långsiktiga infrastrukturinvesteringar huvudsakligen i Norden. Infranode I, som är baserad på en svensk AB-struktur, har rest 1,45 miljarder krononor i initialt kapital.

Infranode biträddes av Mannheimer Swartling i projektet.