13 april 2015 - Uppdrag

Infinera lämnar offentligt erbjudande på Transmode

Infinera Corporation har offentliggjort ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Transmode AB att överlåta samtliga sina aktier i Transmode till Infinera. Det totala vederlaget i erbjudandet består av en kombination av kontanter och stamaktier i Infinera, och erbjudandets totala värde motsvarar cirka 3 020 miljoner kronor (cirka 350 miljoner USD). 

Infinera är ett amerikanskt företag med huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien, USA. Infineras aktier är upptagna till handel på NASDAQ Global Select Market. Bolaget är en leverantör av intelligenta transportnät för nätverksoperatörer som möjliggör pålitliga och lätthanterade optiska nätverk med hög kapacitet. Infineras intäkter uppgick till 668,1 miljoner USD under 2014.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolaget är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik.

Infinera rådges av Mannheimer Swartling i samband med erbjudandet. Byråns team inkluderar Emil Boström, Nina Svensson, Cecilia Björkwall, Nils Nostell, Emma Sandberg Thomsen och Victor Sellin Karlsson. Anders Erasmie och Karin Attorps ansvarar för skattefrågor och Stefan Perván Lindeborg för konkurrensrättsliga frågor. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati rådger Infinera vad gäller amerikansk rätt i samband med erbjudandet.