7 december 2012 - Uppdrag

Indutrade har förvärvat Nolek

Indutrade AB (publ) har förvärvat samtliga aktier i Nolek AB med en årsomsättning om cirka 160 miljoner kronor.

Nolek är en ledande tillverkare av instrument och maskiner för tätkontroll, läcksökning och provtryckning. Bolaget har produktion i Sverige och Malaysia samt försäljningsbolag i USA, Ungern och Danmark. Kunderna är internationellt verksamma bolag inom ett flertal områden såsom fordons-, läkemedels-, elektronik- och verkstadsindustrin.

Indutrade är ett teknikförsäljningsbolag som tillverkar, marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högteknologiskt innehåll till industrin inom utvalda nischer. Koncernen har cirka 160 dotterbolag och mer än 3 800 anställda i 23 länder på fyra kontinenter. Under 2011 uppgick nettoomsättningen till cirka 8 miljarder kronor. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Indutrade rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Bo Söderberg, främst assisterad av Patrik Lilieblad och Ola Espelund.