14 januari 2011 - Uppdrag

Industrivärden genomför riktad emission av konvertibler

Industrivärden genomför en riktad emission av konvertibler om högst 550 miljoner euro.

Konvertiblerna, vilka har erbjudits framförallt europeiska institutionella investerare, avses noteras och handlas på Luxemburgbörsens EuroMTF-marknad. Förutsatt godkännande av Industrivärdens aktieägare, kommer konvertiblerna att vara konverteringsbara till nya C-aktier, vilka kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag och noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Industrivärden har rådgivits av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Eva Hägg och inkluderade Emil Boström och Rasmus Fahlén.