29 januari 2010 - Uppdrag

Industrivärden genomför riktad emission av konvertibler om 500 miljoner euro

Mannheimer Swartling har biträtt Industrivärden i juridiska frågor i samband med Industrivärdens riktade emission av konvertibler om 500 miljoner euro.

Konvertiblerna, vilka har erbjudits framförallt europeiska institutionella investerare, avses noteras och handlas på Luxemburgbörsens EuroMTF-marknad. Förutsatt godkännande av Industrivärdens aktieägare, kommer konvertiblerna att vara konverteringsbara till nya C-aktier, vilka kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag och noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Mannheimer Swartlings team leddes av Eva Hägg och inkluderade Thomas Pettersson, Patrik Marcelius och Emil Boström.