9 maj 2014 - Uppdrag

Industrivärden emitterar utbytbara obligationer för 4,4 miljarder kronor

AB Industrivärden har emitterat seniora, ej säkerställda, utbytbara obligationer om 4,4 miljarder kronor med förfall 2019, vilka är utbytbara mot stamaktier i ICA Gruppen, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag.

Obligationerna kommer att ha 5 års löptid och de löper utan ränta. Obligationerna kommer att vara utbytbara mot aktierna med en initial utbyteskurs på 300,00 kronor, motsvarande en premie om cirka 38 procent över det volymviktade genomsnittspriset för ICA-aktien under auktionstiden. Den del av Industrivärdens innehav av ICA-aktier som omfattas av obligationerna motsvarar cirka 7 procent av ICA:s totala aktiekapital.

Industrivärden är ett börsnoterat investmentbolag och ett av Nordens ledande industriförvaltningsbolag. Bolagets A-och C-aktier är noterade på Stockholmsbörsen.

Industrivärden rådgavs av Mannheimer Swartling vid emissionen av obligationerna. Byråns team bestod av Eva Hägg, Thomas Pettersson, Patrik Marcelius och Gustaf Hygrell.