30 maj 2011 - Uppdrag

Industrifonden och Sustainable Technologies Fund investerar i Triventus

Industrifonden och Sustainable Technologies Fund har genomfört en gemensam investering om sammanlagt 100 miljoner kronor i Triventus. Triventus är verksam inom förnybar energi, främst vindkraft, men även biogas och småskalig vattenkraft. Triventus är ett Gasellföretag som har haft en snabb tillväxt sedan starten 2003. Bolaget omsatte 500 miljoner kronor 2010.

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Fonden har tillgångar på drygt 3 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor är investerade i ett 80-tal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.

Sustainable Technologies Fund är en riskkapitalfond inriktad på nordiska Cleantech företag. Fonden investerar expansionskapital i bolag inom förnyelsebar energi, förnyelsebara material och kemikalier samt återvinnings- och reningsteknologier.

Industrifonden och Sustainable Technologies Fund rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av ansvarige delägaren Johan Ljungberg och Hans Andréasson, främst biträdda av Emma Olnäs Fors (projektledare), Johan Frost Bergman, Linnéa Sundkvist Heim, Emma Nilsson, Christine Repond, Lena Wåglöf, Emma Österdahl och Linnea Ljung. Mårten Tagaeus ansvarade för miljörättsliga frågor.