24 juni 2010 - Uppdrag

Imtech förvärvar NEA

Imtech har förvärvat NEA, ett svenskt teknikserviceföretag, från private equity-bolaget Segulah för cirka 975 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Imtech, baserat i Nederländerna, är ett av Europas ledande teknikbolag med cirka 23 000 anställda och en omsättning överstigande 4,3 miljarder euro. Bolagets aktier är noterade på Euronext Stock Exchange Amsterdam.

Imtech har biträtts av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Michael Karlsson och Lucas Jonsson, framförallt assisterade av Tobias Bergström. Johan Carle har ansvarat för konkurrensrättsliga frågor, biträdd av Christian Hagerman och Jens Agö.