18 januari 2017 - Nyheter om byrån

Idag inviger SOS Barnbyar sin första svenska verksamhet

Under 2016 påbörjade SOS Barnbyar etableringen av deras första nationella verksamhet i Sverige. Ungdomscentret är placerat i Hammarkullen, Göteborg och verksamheten består av ett professionellt mentorskapsprogram. Mentorerna kommer att fokusera på att ge stöd till ensamkommande barn och ungdomar i området och hjälpa dem att skapa en plattform för ett självständigt och självförsörjande liv. Ungdomscentret i Hammarkullen kommer även att fokusera på det familjestärkande arbetet som riktar sig mot de familjer som de ensamkommande barnen lever hos. SOS Barnbyars ungdomscenter samverkar med lokala organisationer, föreningar samt kommunen.

Mannheimer Swartling har under 2016 bistått med all juridisk rådgivning i samband med etableringen av ungdomscentret i Hammarkullen. Michael Karlsson, styrelseordförande i SOS Barnbyar Sverige och Partner på Mannheimer Swartling deltar vid invigningen.

Byråns samarbete med SOS Barnbyar Sverige ingår i vårt strategiska hållbarhetsarbete inom ramen för "Mannheimer Swartling i samhället". Läs mer här.