11 augusti 2016 - Uppdrag

iCON Infrastruktur förvärvar Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB

iCON Infrastruktur har förvärvat Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB från AB Fortum Värme, samägt med Stockholms Stad. Gasnätet Stockholm AB är ägare av gasdistributionen i Stockholmsområdet, och Stockholm Gas AB bedriver gashandel. iCON Infrastruktur är en oberoende investeringsgrupp, med fokus på privatägda investeringar i infrastrukturtillgångar i Europa och Nordamerika.

iCON Infrastruktur rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Adam Green, Viktor Nykvist, Filip Lodding och Tindra Ahlberg (M&A), Anders Bergsten, Marcus Ladow och Johanna Carlsson (Corporate Commercial), Johan Carle och Henrik Andersson (Konkurrensrätt), Arman Azad (Fastighet), Joel Mårtensson och Philip Herrström (Miljö), Andreas Zettergren, Daniel Khayyami och Ellinore Karlsson (Bank och finans), Charlotte Demegård och Sofia Tot (Arbetsrätt).