10 juli 2009 - Uppdrag

ICA ingår kreditavtal med banksyndikat

Mannheimer Swartling har biträtt ICA AB och ICA Finans AB i samband med ett kreditavtal om SEK 5 miljarder som bolagen ingått med ett nordiskt syndikat av banker. Zoran Stambolovski ansvarade för ärendet, med biträde av Gustav Nygren och Ludvig Frithiof.