19 juni 2013 - Uppdrag

ICA Gruppen emitterar obligationer för total 5 mdr kr

ICA Gruppen genomförde den 17 juni en framgångsrik emission av obligationer om totalt 5 mdr kr. Obligationslånen är utgivna under ICA Gruppens nyligen etablerade MTN-program och är icke-säkerställda. Emissionen är uppdelad på två  löptider, fem och två år med förfall 25 juni 2018 respektive 25 juni 2015. Femårslånet är uppdelat i två trancher, en med fast ränta och en med rörlig ränta. Den fastförräntade tranchen löper med en årlig kupong på 3,5 procent och den rörliga tranchen löper med en kvartalsvis kupong på 3-månaders Stibor +168 räntepunkter. Det tvååriga lånet löper med en rörlig kupong på 3-månaders Stibor +85 räntepunkter. Framtill dagens datum är detta den största enskilda emissionen av obligationer i SEK-marknaden för en emittent utan rating. 

Handelsbanken Capital Markets agerade tillsammans med Nordea Markets Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Mannheimer Swartling företrädde Joint Bookrunners i samband med etableringen av MTN-programmet och emissionen av obligationerna. Byråns team leddes av André Andersson och inkluderade också Rasmus Fahlén, Veronica Stiller, Emilie Andersson och Dijana Malicbegovic.