14 oktober 2010 - Uppdrag

ICA Fastigheter och Alecta bildar samägt fastighetsbolag

ICA Fastigheter AB och Alecta bildar ett nytt samägt fastighetsbolag med syfte att förvärva, äga och förvalta ICA-butiker i Sverige. I samband med etableringen förvärvar det nya bolaget 12 fastigheter till ett värde om cirka 2 miljarder kronor från ICA Fastigheter Sverige AB.

ICA Fastigheter och Alecta biträds av Mannheimer Swartling i samband med finansieringen av förvärvet. Zoran Stambolovski ansvarar för ärendet och assisteras av Hans Abrahamsson.