18 maj 2015 - Uppdrag

IBM avyttrar fastighet i Kista till Areim och Skanska

IBM Sverige AB har avtalat om att avyttra sitt kontor i Kista, Sverige, till fastighets- och bostadsutvecklingsföretagen Areim och Skanska. Förvärvet är villkorat av att Stockholms Stad godkänner ett markanvisningsavtal samt antar ny detaljplan för området. Fastigheten som idag hyser huvudkontoret för IBM i Sverige kommer att utvecklas till en ny stadsdel med ca 2 000 nya bostäder inklusive studentbostäder.

IBM rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Klas Wennström, biträdd av Olle Källström och Josefin Ohlson.