23 mars 2016 - Uppdrag

Humana noteras på Nasdaq Stockholm

Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.

Priset i erbjudandet fastställdes till 62 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Humana om cirka 3,3 miljarder kronor.

Erbjudandet, som bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, omfattade dels nyemitterade aktier i Humana, dels befintliga aktier som såldes av Humanas huvudägare Air Syndication S.C.A. (som ägs av fonder kontrollerade av Argan Capital Advisors LLP) samt vissa minoritetsaktieägare. Det totala värdet av erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen om högst cirka 13 procent utnyttjas till fullo, uppgår till cirka 887 miljoner kronor.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med över 14 000 hel- och deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är i Sverige marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans, och i Norge den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg.

Humana och Argan Capital rådgavs av Mannheimer Swartling i erbjudandet och börsnoteringen. Byråns team leddes av Emil Boström, främst assisterad av Håkan Knutsson, Arman Azad, Louise Sannebrink, Lisa Staxäng och Harry Westerman Wood. Maria Tufvesson Shuck och Hampus Thofte från byråns New York-kontor har lämnat rådgivning vad gäller amerikansk värdepappersrätt. Carl Beyer rådgav Humana i skattemässiga frågor. Zoran Stambolovski rådgav Humana i refinansieringen, främst assisterad av Carl Johan Jennekvist.