27 juni 2016 - Uppdrag

Hovrätten klargör begreppet  ”oförutsedd skada” för egendom som uppnått sin tekniska livslängd

Kan en skada på en 39 år gammal generator vara oförutsedd och därmed omfattas av en maskinförsäkring? Det ansåg Svea hovrätt som den 21 juni 2016 gav Tekniska Verken rätt till försäkringsersättning från Moderna Försäkringar. Hovrätten fann att Tekniska Verken, genom att kontinuerligt kontrollera och underhålla maskinen efter instruktioner från leverantören, hade uppfyllt den aktsamhetsnorm som villkoret uppställer.

Tekniska Verken företräddes av Mannheimer Swartling. Byråns team bestod av Hans Hammarbäck, Karl Guterstam och Johanna Holmström.