12 december 2008 - Nyheter om byrån

Hong Kong – ett internationellt finanscentrum

Hong Kong behåller sin position som viktigt centrum i en av de mest dynamiska regionerna i världen. Det sa generalkonsul Lars Danielsson när han talade inför det Kungliga Sällskapet Sverige – Hong Kong hos Mannheimer Swartling.

Kungliga Sällskapet Sverige – Hong Kong hade bjudit in den nye generalkonsuln till sin lunchsammankomst i november – som vanligt hos Mannheimer Swartling. Efter cirka en och en halv månad på sin nya post delade Lars Danielsson med sig av sina reflektioner kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i Hong Kong och Kina i skuggan av finanskrisen. Han menar att den kinesiska ekonomin i grunden är tillräckligt stark för att kunna hjälpa den övriga världen genom krisen.
– Där finns en oerhörd kompetens inom finanssektorn och Hong Kongs finansmarknad har hittills klarat den ekonomiska krisen mycket bra, säger Lars Danielsson.
Mannheimer Swartling öppnade under 2007 kontor i Hong Kong och Shanghai. För närvarande finns där 20 jurister som bistår klienter med kunskap och erfarenhet om Kina, den kinesiska marknaden och det kinesiska regelverket. Thomas Lagerqvist är ansvarig delägare i Hong Kong.
– Det Lars Danielsson säger bekräftar byråns beslut att öppna kontor i både Hong Kong och Shanghai, säger han.
Hong Kong har från tid till annan tvingats återuppfinna sig själv. Inte minst blev detta fallet när Hong Kong gick från att vara plats för tillverkning till att bli den renodlade serviceekonomi som det nu är. Mer än 90 procent av Hong Kongs BNP är hämtad ur tjänstesektorn. Engagemanget i tillverkning har bytts ut mot handels-, investerings- och finansrelaterade tjänster. Den ekonomiska integrationen har pågått kontinuerligt sedan Hong Kong återförenades med Kina 1997.
Thomas Lagerqvist menar att detta är en positiv utveckling så länge Kina respekterar Hong Kongs autonomi enligt Basic Law (Hong Kongs minikonstitution).
– Än mer positivt är att Kina officiellt förklarat Hong Kong som dess internationella finanscentrum, och Shanghai som dess inhemska. Hong Kongs gamla roll som brygga in i Kina är utbytt. Hong Kong lever idag väl på den situation som vice riksbankschefen i Kina uttryckt på följande sätt: ”Kina är som en belägrad borg. Alla på utsidan vill in, samtidigt som alla på insidan vill ut.” säger Thomas Lagerqvist.
Men Lars Danielsson pekar också på de utmaningar man står inför under Kinas fortsatta utveckling. Han menar att det är en svår omställning som väntar där respekten för rättsliga principer och friheten att utbyta tankar och åsikter kommer att bli allt viktigare. Det kommer också att bli nödvändigt att fånga upp den friställda arbetskraften från de rika kustregionerna. För att Hong Kong ska behålla och bygga vidare på sin ställning som ”Asia’s World City” krävs såväl politiska stimulanspaket som konkreta förbättringar av den engelskspråkig skolundervisningen. Man behöver även få kineserna att spendera mer. I dag tillhör kineserna det folk som sparar mest i hela världen på grund av bristen på sociala trygghetssystem.
Men Lars Danielsson tror på Hong Kong.
– Det finns en grundläggande tilltro till Hong Kongs förmåga att hantera situationen. Hong Kong är mer aktivt när det gäller att sälja sig självt i dag och också mer aktivt när det gäller investeringar i andra länder, säger han.
Han menar att det blir dystra rubriker minst ett år till men sedan fortsätter Hong Kong/Kina att vara en av de mest dynamiska regionerna i världen.

Mannheimer Swartling i Hong Kong och Shanghai:
Kontoren i Kina fokuserar primärt på utländska direktinvesteringar, företagsförvärv, omstruktureringar av befintliga investeringar, immaterialrätt samt internationella skiljeförfaranden. Hong Kong-kontoret tillhandhåller också tjänster såsom ”company secretary” för ett stort antal företag samt biträder vid varumärkesansökningar.

Fakta Hong Kong:
Handelskontakterna mellan Hong Kong och Sverige sträcker sig tillbaka till Ostindiska Kompaniets dagar på 1700-talet. Idag har cirka 160 svenska företag , banker och finansinstitut kontor i Hong Kong. I stort sett alla internationella banker finns på plats i Hong Kong, liksom de internationella revisions-och advokatbyråerna. Många internationella företag (cirka 55 procent) använder Hong Kong som plattform för verksamhet i hela regionen, oftast i formen av regionhuvudkontor. Cirka 50 procent av Hong Kongs BNP bygger på den utländska närvaron i Hong Kong. Sedan 1997 är Hong Kong en speciell administrativ region i Folkrepubliken Kina. Men Hong Kong är fortfarande ett eget tullområde med rätt att själv bestämma om in- och utförsel, handelspraxis mm, precis som under tiden som brittisk koloni. Hong Kong har behållit sitt fria kapitalistiska system med under formuleringen ”One Country, Two Systems”.