23 maj 2016 - Uppdrag

Hoist Finance etablerar ett Euro Medium Term Note Programme

Hoist Kredit AB (publ), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), moderbolaget i Hoist Finance-koncernen, har etablerat ett EUR 750.000.000 Euro Medium Term Note-program genom att registrera ett prospekt hos den irländska börsen (Irish Stock Exchange). EMTN-programmet blir ett komplement till Hoist Finance-koncernens nuvarande finansieringsstruktur och är ett nästa steg i Hoist Finance-koncernens arbete med att bredda kapitalförsörjningen genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i kapitalmarknaden.

Den 16 maj 2016 offentliggjorde Hoist Kredit AB (publ) vidare ett erbjudande till innehavare av bolaget utestående SEK 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3,750 % Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2016 och EUR 100,000,000 EURIBOR +3,750 % Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2017 att återköpa dessa obligationer mot kontantersättning. Samtidigt offentliggjorde Hoist Kredit AB (publ) att bolaget inhämtar samtycken från obligationsinnehavarna till ändringar av vissa villkor för obligationerna.

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Hoist Finance erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av olika servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista och Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsynd. I Sverige erbjuder Hoist Kredit AB (publ) inlåning via HoistSpar, som har cirka 85.000 konton.

Mannheimer Swartling agerade juridisk rådgivare åt Hoist Kredit AB (publ) i ovanstående ärenden. Byråns team leddes av Zoran Stambolovski, främst biträdd av Oscar Magnusson, Simon Bengtsson och Jacob Rosell Svensson.