27 april 2016 - Uppdrag

Högsta domstolen klargör omfattningen av domstols prövning av skiljenämnds behörighet

I ett beslut den 21 april 2016 har Högsta domstolen klargjort betydelsen av bestämmelsen i 2 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande. HD bekräftar att bestämmelsen innebär att en domstol har behörighet att pröva samtliga invändningar som görs gällande mot en skiljenämnds behörighet, i samma omfattning som skiljenämnden själv kan pröva sådana frågor.

Beslut är av principiellt viktig betydelse eftersom det klargör relationen mellan domstolar och skiljenämnder. Det tydliggör omfattningen av de frågor om en skiljenämnds behörighet som kan bli föremål för prövning av domstol. Högsta domstolens beslut – att samtliga behörighetsinvändningar kan omfattas av en domstolsprövning – innebär att sådana frågor avgörs i ett tidigt skede av skiljeförfarandet istället för att kvarstå under förfarandet och leda till en klandertalan efter att en skiljedom har meddelats. Se beslutet här.

Beslutet meddelades inom ramen för en tvist mellan det franska bolaget Elf Neftegaz S.A., ett bolag i Total-gruppen, mot det ryska bolaget Interneft OOO och de ryska regionerna Saratov och Volgograd. Högsta domstolens beslut är helt i linje med Elf Neftegaz inställning till hur bestämmelsen i 2 § lagen om skiljeförfarande ska förstås. Bakgrunden till Elf Neftegaz talan är ett skiljeförfarande som inleddes 2009 av de ryska parterna. Skiljeförfarandet pågår fortfarande.

Mannheimer Swartling (partner Kristoffer Löf) företrädde Elf Neftegaz, i ett team av ombud bestående även av den pensionerade delägaren Kaj Hobér (numera vid 3 Verulam Buildings) samt advokater från Advokatfirman Vinge.