10 februari 2010 - Uppdrag

Höganäs AB ingår nytt kreditavtal om 175 miljoner euro med banksyndikat

Mannheimer Swartling har biträtt Höganäs AB i samband med ett ”Multicurrency Revolving Credit Facility Agreement” om 175 miljoner euro som bolaget ingått med ett syndikat av nordiska banker den 29 januari 2010.

Höganäs, världens ledande tillverkare av metallpulver, hade en nettoomsättning på cirka 4,6 miljarder kronor under 2009. Företaget är listat vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Ansvarig delägare var Zoran Stambolovski, biträdd av Svante Liljedahl.