10 februari 2011 - Uppdrag

HEXPOL genomför nyemission om cirka 550 miljoner kronor

HEXPOL genomför en företrädesemission om cirka 550 miljoner kronor för att finansiera delar av förvärvet av Excel Polymers och skapa finansiell flexibilitet för framtida expansions-
och förvärvsmöjligheter. Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma
den 7 februari.

HEXPOL är en världsledande koncern inom polymera material med cirka 3 000 anställda i nio länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor under 2010. HEXPOL har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

HEXPOL biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen.