29 december 2014 - Uppdrag

HEXPOL förvärvar RheTech

HEXPOL har tecknat avtal om att förvärva RheTech Thermoplastic Compounding för 112 miljoner USD.

RheTech, med närmare 50 års erfarenhet i branschen, har fyra anläggningar i Whitmore Lake och Fowlerville, Michigan, i Sandusky, Ohio och i Blacksburg, South Carolina. RheTech omsatte 117 miljoner USD under 2013 och har drygt 200 anställda. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med cirka 3 800 anställda i elva länder. Koncernens försäljning under 2013 uppgick till cirka 8 miljarder kronor. HEXPOL AB är ett Large Cap-listat bolag på NASDAQ OMX Stockholm.

HEXPOL biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Maria Tufvesson Shuck och Åsa Hansdotter. Stefan Perván Lindeborg och Sanna Lundqvist biträdde avseende konkurrensrättsliga frågor.