23 december 2011 - Uppdrag

Hexpol förvärvar Horst Müller Kunststoffe

Hexpol har förvärvat det tyska företaget Horst Müller Kunststoffe GmbH & Co.KG för 39 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis. Horst Müller Kunststoffe är en ledande centraleuropeisk tillverkare av termoplastiska elastomerblandningar (TPE Compounding). Bolaget har ca 90 anställda och en förväntad årsomsättning om 46 miljoner euro.

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i plast- och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer. HEXPOL-koncernen är uppdelad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Koncernen har ca 3 100 anställda i nio länder och en proformaförsäljning för 2010 på mer än 6,3 miljarder kronor.

Hexpol biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Åsa Hansdotter och Dr. Thomas Kaiser-Stockmann, främst biträdda av Dr. Jens Engelmann-Pilger, samt Anja Kögel och Ulf Christoph Lohrum (due diligence) och Jürgen Busch (konkurrensrätt).