18 oktober 2010 - Uppdrag

HEXPOL förvärvar Excel Polymers

HEXPOL AB har förvärvat det globala gummiblandningsföretaget Excel Polymers för 212,5 miljoner US dollar på kassa- och skuldfri basis. Excel Polymers är en världsledande leverantör av elastomerlösningar. Koncernen har cirka 800 anställda i USA, Mexiko, Storbritannien och Kina samt en omsättning som år 2010 förväntas uppgå till cirka 350-360 miljoner US dollar.

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern som erbjuder innovativa lösningar och produkter inom avancerade gummiblandningar, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i polyuretan, plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer. Koncernen har cirka 2 000 anställda, främst i Asien, USA och Sverige, och omsätter cirka 3,4 miljarder kronor. HEXPOL AB (publ) är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Finansiering av förvärvet av Excel Polymers har säkrats. När transaktionen är genomförd har HEXPOL för avsikt att genomföra en nyemission motsvarande cirka 550 miljoner kronor.

HEXPOL biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartling assisterades av lokala rådgivare i transaktionen.