18 oktober 2013 - Uppdrag

Hexagon lämnar offentligt kontanterbjudande för Veripos

Mätteknikbolaget Hexagon har lämnat ett offentligt kontanterbjudande om NOK 28 per aktie i Veripos, ett positioneringsföretag noterat på Oslo Børs. Veripos värderas till totalt 910 miljoner norska kronor i budet och fullföljande av erbjudandet är villkorat av att accepter erhålles i sådan omfattning att Hexagon kontrollerar minst 90 procent av aktiekapitalet och rösterna i Veripos, samt vissa övriga villkor som är sedvanliga för publika bud.

Veripos är en tillverkare av system inom exakt positionering och navigering för företag inom ”offshore” oljeindustrin. Hexagon är en ledande global leverantör av integrerad design-, mät- och visualiseringsteknologi. Hexagon har nära 14 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2,4 miljarder euro. Företagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX.

Hexagon biträds av Mannheimer Swartling avseende svenskt rätt i ärendet. Advokatfirmaet Haavind biträder avseende norsk rätt.