6 oktober 2014 - Uppdrag

Hexagon ingår avtal om kreditfacilitet med banksyndikat

Hexagon har ingått ett Multicurrency Revolving Credit Facility-avtal om 2 miljarder euro med ett banksyndikat. Den nya kreditfaciliteten kommer att användas för att refinansiera befintliga faciliteter samt för allmänna företagsändamål.

Hexagon är en ledande global leverantör av integrerad design-, mät- och visualiseringsteknologi. Företaget har mer än 15 000 anställda i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2,5 miljarder euro. Hexagonaktien är börsnoterad på Nasdaq Stockholm.

Hexagon har rådgivits av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Zoran Stambolovski, främst assisterad av Hans Abrahamsson.